PROVIDING HIGH QUALITY
WIRE HARNESS
FROM VIETNAM

Từ Việt Nam chúng tôi mang tới cho bạn những bộ dây dẫn điện chất lượng cao.

Đôi nét về K.N.BONDS

K.N.BONDS là một công ty sản xuất bộ dây dẫn điện của Nhật Bản được thành lập vào tháng 3 năm 2020 tại Kizuna 3, tỉnh Long An. Giống như mạch máu trong cơ thể của một con người thì bộ dây dẫn điện do K.N.BONDS sản xuất là một bộ phận quan trọng để kết nối các bộ phận của điện tử với nhau. Bộ dây dẫn điện là sản phẩm bắt buộc cần phải có khả năng kỹ thuật cao và độ chuẩn xác của sản phẩm trong từng khâu đoạn sản xuất. K.N.BONDS là doanh nghiệp liên doanh đầu tiên của Việt Nam giữa KOTERA Manufacturing Co.Ltd, có hơn 25 năm kinh nghiệm tại Nhật Bản và Nakajima Electric Corporation, có lịch sử 70 năm kể từ khi thành lập. Sử dụng công nghệ và kinh nghiệm đã được trau dồi tại Nhật Bản, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp những bộ dây dẫn điện chất lượng cao nhất và độ chuẩn xác cao nhất tại Việt Nam cũng như Nhật Bản.

Nội dung công việc

Khung cảnh sản xuất, trang thiết bị sản xuất, nội dung công việc của K.N.BONDS VIETNAM

Giới thiệu

Tên công ty, sơ đồ tổ chức, địa chỉ, người đại diện pháp luật của K.N.BONDS VIETNAM

Liên hệ

Số điện thoại, bản đồ…