Nội dung công việc

K.N. BONDS sản xuất các sản phẩm dây điện chất lượng cao tại Việt Nam.

Máy tự động.

Máy cắt

Máy lược vỏ ngoài

Máy dập

Máy hàn siêu âm

Máy khò

Lắp ráp